Waarom delegeren betere mondzorg betekent

Tijd voor kwaliteit
Datum
29 januari, 09:07 uur

In Nederland worden allerlei maatregelen genomen om de zorg toegankelijk, betaalbaar en tegelijk van hoge kwaliteit te houden. Het uitgangspunt hiervoor is het Integraal Zorg Akkoord (IZA) dat in 2022 getekend werd. In de mondzorg die door praktijken van PDA wordt verleend, passen we de principes hieruit ook toe. In dit artikel licht Rutger Sonneveld, Quality & Safety Manager, het aspect ‘taakdelegatie’ uit.

Een belangrijk onderdeel van het IZA is de doorvertaling van het rapport ‘de Juiste Zorg op de Juiste Plek’, opgesteld door een werkgroep van zorgprofessionals. Maar als je het Rutger vraagt, mist er nog een zinsdeel. De juiste zorg op de juiste plek door de juiste persoon, dat is wat er moet gebeuren. Want met een goede taakverdeling is volgens hem in de mondzorg nog veel kwaliteitswinst te behalen. Hoe dan? Onderstaand voorbeeld maakt al veel duidelijk.

Kostbare minuten goed besteden
Veel tandartsen doen het: meteen even wat tandsteen weghalen na een controle. Ook al kan dit beter uitgevoerd worden door een mondhygiënist of preventie-assistent. Doe dit een keer of tien op een dag, dan ben je zo vijftig minuten verder. En stel je voor dat 25 procent van de tandartsen in Nederland dit doet. Dat zijn kostbare minuten die een tandarts eigenlijk beter kan besteden aan meer complexe mondzorg.

Het is een simpel voorbeeld, maar zo zijn er heel wat (management)taken die een tandarts of orthodontist op zich neemt terwijl die dit zich tijdtechnisch niet kan veroorloven. Want deze specialisten worden steeds drukker. Dat komt doordat we er te weinig van hebben in Nederland om op dezelfde voet als een paar jaar geleden door te gaan. Dat heeft allerlei oorzaken, waarvan vergrijzing een belangrijke is.

Meer gebitten, minder specialisten
We leven in Nederland langer dan ooit en het aantal ouderen is daardoor relatief hoog. Onze gebitten gaan door de goede mondzorg bijna zo’n lang leven mee. Veel langer dan honderd jaar geleden, toen een kunstgebit met een brede lach als huwelijkscadeau werd ontvangen. De tandarts heeft dus veel meer patiënten, terwijl het aantal tandartsen ook steeds kleiner wordt. Dat geldt net zo goed voor orthodontisten. Wat ook weer te maken heeft met onze toenemende levensverwachting.

Mogelijk overheidsingrijpen op tarieven
Dit klinkt als een urgent probleem en zo ziet de overheid het ook. Het zou zomaar kunnen dat er op termijn meer invloed wordt uitgeoefend op welke behandelaar welke mondzorg verleent. Omdat tandartsen of orthodontisten al hun tijd nodig hebben voor de meer complexe zorg, zodat die toegankelijk blijft voor iedereen.

Dit kan de overheid sturen door over te gaan op functionele bekostiging. Het tarief wordt dan bepaald op basis van het type mondzorgverlener die de behandeling het beste kan uitvoeren. Een manier om de juiste zorg op de juiste plek door de juiste behandelaar te waarborgen. Delegeren is dan dus niet alleen vanuit het perspectief van efficiëntie een must, maar ook economisch gezien.

Delegeren als onderdeel van ons kwaliteitsmodel
Bij PDA kunnen we de oproep tot delegeren goed begrijpen. Daarom geven we praktijken nu al alle mogelijkheden om op een kwalitatieve manier aan de stijgende zorgvraag te voldoen. Deze werkwijze zit verankerd in ons kwaliteitsmodel. We faciliteren praktijken hierin op de volgende manieren, vanuit ons service center:

  • We zetten vol in op preventie, bijvoorbeeld met de Gewoon Gaaf-methode voor de jeugd.
  • We trainen mensen om minder complexe mondzorg van de tandarts of orthodontist over te nemen.
  • We zorgen voor optimale bezetting van de praktijken, door ondersteuning bij werving en selectie.
  • We geven zakelijk advies en nemen administratieve taken uit handen.

Met deze handreikingen kunnen praktijken slimmer werken, zodat zij de kwaliteit van de mondzorg op topniveau houden en onze patiënten de beste zorg bieden. En, minstens zo belangrijk, met plezier kunnen blijven doen waar hun hart ligt.

Over Rutger

Rutger Sonneveld is Quality & Safety Manager bij Prime Dental Alliance. Hij is met de legoblokjes ‘onder de stoel’ grootgebracht, studeerde twee jaar Tandheelkunde en stapte toen over naar Gezondheidswetenschappen. Vervolgens is hij in Nijmegen gepromoveerd op een onderzoek naar de beoordeling van de kwaliteit van tandartspraktijken. Rutger heeft veel ervaring als zorgadviseur. Hij spreekt de taal van de tandarts als geen ander en houdt het niveau van de kwaliteit en veiligheid binnen de PDA-praktijken zeer hoog.

We maken graag kennis

Nieuwsgierig?

Samen werken aan jouw carrière? Dan leren we je graag beter kennen. Laat hieronder je gegevens achter en je hoort spoedig van ons.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.