Dental Board

De Dental Board van Prime Dental Alliance is ons ‘medisch geweten’. Twee kaakchirurgen, een orthodontist en twee tandartsen ontwikkelen voor PDA een visie op de verschillende disciplines zoals implantologie, kindertandheelkunde en orthodontie. Ook geven zij gevraagd en ongevraagd advies. Zij houden zich bezig met medisch-inhoudelijke onderwerpen en onderwerpen zoals onderwijs & onderzoek, het aantrekken en behouden van collega’s of op welke kwaliteitsaspecten PDA zich zou moeten richten.

RvC-lid en kaakchirurg n.p. Harrie Kerstens is voorzitter en de Dental Board wordt ondersteund vanuit het team kwaliteit door Rutger Sonneveld.

De Dental Board opereert onafhankelijk van de PDA directie en fungeert als inhoudelijk sparringpartner voor collega’s van PDA. Tevens is de Dental Board betrokken bij ons Successors-programma voor jonge collega’s.

Doel en taak van de Dental Board

  • Reflectie op de ontwikkelingen op het gebied van diagnose en behandeling die voor het beleid van onze aangesloten praktijken van belang zijn;
  • Het doen van aanbevelingen voor toekomstig beleid;
  • Aanreiken van ontwikkelingen en thema’s die voor onderzoek en/of publicatie in aanmelding komen
  • Klankbord voor vragen van Prime Dental Alliance en alle aangesloten praktijken

Dental Board

Raad van commissarissen

Max van den Boom

Meer weten?

Wil je een vraag of verzoek voorleggen aan onze Dental Board? Onze CEO Max staat je graag te woord.

Maak een afspraak