Wat gebeurt er na de interne audit?

Tijd voor kwaliteit
Datum
16 mei, 10:19 uur

Binnen het kwaliteitsbeleid van PDA hebben interne audits een vaste plaats. Ons kwaliteitsteam is opgeleid om zowel tandarts- als orthodontiepraktijken te helpen de kwaliteit van hun mondzorg hoog te houden. Daar horen ook trainingen bij, als vervolg op de resultaten van de jaarlijkse interne audit. Annemieke van den Wassenberg-de Vin, Operationeel Specialist Kwaliteit, neemt je mee in wat die trainingen inhouden.

Dit is het derde deel uit onze blogreeks over de interne audits bij PDA. In het eerste deel gingen we in op het idee achter een interne audit, wat PDA er precies onder verstaat en welke plek deze audit heeft binnen het totale kwaliteitsbeleid. In het tweede deel gingen we dieper in op de praktische kant: hoe verloopt zo’n audit en wat levert het praktijken op? Het derde deel gaat over de opvolging: wat we precies doen met de resultaten van de interne audit.

Even voorstellen: team Kwaliteit

Als je PDA een beetje kent, dan weet je dat Rutger Sonneveld lange tijd het gezicht was van ons kwaliteitsbeleid. En dat is nog steeds zo, maar hij heeft een heel team verzameld om van ideeën praktische uitvoering te maken. Annemieke maakt er deel van uit, net als Noortje Patho-Trip, Harriëtte Reijnders-Navest en Noam Grossmann. Het auditteam wordt verder aangevuld met praktijkmanagers uit verschillende PDA praktijken. Een mooi bewijs van onze inspanning om de kwaliteit binnen de hele alliantie te waarborgen.

Interne audit op zestien punten

Over waarborgen gesproken. Dat doen we onder meer met trainingen, als opvolging van de interne audit. Praktijken ontvangen van tevoren al de vragenlijst waarmee ze precies kunnen zien hoe ze op welke onderdelen gescoord worden. Het gaat om onder andere deze punten, die in verschillende zwaarte meewegen voor het eindcijfer tussen de 0 en 10:

 • Patiëntendossier
 • Persoonlijke hygiëne en handhygiëne
 • Accidenteel bloedcontact
 • Reinigen, desinfectie en sterilisatie van instrumenten
 • Kwaliteitsbeleid van water
 • Radiologie
 • Beveiliging en brandveiligheid
 • Arboveiligheid
 • AVG

Na de audit bespreekt Annemieke of een collega de resultaten. Daarbij deelt ze complimenten uit en geeft ze aanbevelingen. Maar het kunnen ook tekortkomingen zijn. En daar komen de trainingen in beeld.

Interactieve lunch & learn op locatie

Eigenlijk zijn die trainingen altijd een lunch & learn bij de betreffende praktijk, om de aandacht voor kwaliteit in te passen in de dagelijkse ritmes. Een online Kahoot-quiz is de enthousiasmerende start, waar ook altijd iets valt te winnen. Door het op zo’n positieve manier in te steken, versterken we het gevoel dat kwaliteit iets is waar we samen vol enthousiasme aan werken. Twee uurtjes training geeft zoveel nieuwe impulsen voor optimalisering, waardoor de interne audit het jaar erna een stijgende lijn laat zien.

Aanbod: 3 praktische trainingen

Afhankelijk van de auditresultaten wordt een van de drie trainingen gegeven: patiëntendossier, infectiepreventie of Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz). In grote lijnen bestaan deze trainingen uit de volgende onderdelen:

1. Patiëntendossier

 • Wat moet er verplicht in het dossier staan?
 • Alle informatie die noodzakelijk is voor verantwoorde zorgverlening
 • Gegevens omtrent gezondheid en behandeling van de patiënt
 • Bewaarplicht

2. Infectiepreventie

 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Persoonlijke (hand)hygiëne
 • Schoonmaken van instrumentarium
 • Schoonmaken van kamers en units

3. Wkkgz

 • Rechten en plichten van de patiënt
 • Incidenten melden
 • Klachten
 • Patiëntenervaringen
 • Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Aan de programmaonderdelen zie je dat het om praktische trainingen gaat, waar mondzorgprofessionals direct mee uit de voeten kunnen. Echt een hulpmiddel dus, geen moetje. Na zo’n lunch & learn hebben praktijken houvast om zelf de juiste punten op de ‘i’ te zetten in hun protocollen én de uitvoer ervan.

Over Annemieke

Annemieke van den Wassenberg-de Vin is Operationeel Specialist Kwaliteit bij PDA. Ze weet als geen ander hoe belangrijk hoge kwaliteit mondzorg is. Ze kreeg de schoonheid van het vak van huis uit mee: als kind keek ze met open mond naar al die open monden in de praktijk van haar ouders. Zelf werkte ze ook ruim twintig jaar als mondhygiënist. Bij PDA helpt ze praktijken hun kwaliteit van mondzorg hoog te houden, met het team Kwaliteit.

We maken graag kennis

Nieuwsgierig?

Samen werken aan jouw carrière? Dan leren we je graag beter kennen. Laat hieronder je gegevens achter en je hoort spoedig van ons.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.