Max van den Boom benoemd tot CEO van PDA

Update
Datum
10 november, 14:27 uur

De Raad van Commissarissen is zeer verheugd om aan te kondigen dat de heer Max van den Boom per 1 januari 2024 zal worden benoemd tot CEO van Prime Dental Alliance B.V.

Prime Dental Alliance B.V. (PDA) is een snelgroeiende alliantie in de mondzorg, gestart in 2019 met (naar de stand van eind november 2023) 60 praktijken. PDA zet de patiënt en de mondzorg-professional centraal en dit vertaalt zich in de hoge kwaliteit van onze zorg en grote transparantie naar de patiënt. Dit gaat samen met verregaande autonomie van de mondzorg-professional, met de nadruk op werkplezier. PDA is volop bezig haar unieke concept in de voor haar relevante gebieden verder te laten groeien in Nederland en wil voorloper zijn op het gebied van innovatie en digitalisering.

Max is sinds de planningsfase in 2018 betrokken bij PDA en in 2019 gestart in de functie van CFO. Hierbij heeft hij onder meer zorggedragen voor het opzetten en ontwikkelen van een professionele serviceorganisatie ten dienste van de praktijken en mondzorg-professionals, alsmede de financiering en groei van de groep. Max heeft vanaf de start het acquisitieproces onder zijn hoede en als zodanig heeft hij alle praktijken bij onze mooie alliantie welkom geheten.

Max: “Ik kijk met heel veel plezier en trots terug op de afgelopen vijf jaar, waarin we enorm zijn gegroeid en een volwassen mondzorg onderneming hebben opgebouwd. Daarin heb ik als verantwoordelijke voor M&A alle aangesloten praktijken mogen begeleiden naar een sterke positie binnen onze alliantie. Ik ben erg blij dat ik als CEO deze goede contacten kan voortzetten en zie het dan ook als een uitdaging om samen met het professionele PDA-team de verdere groei van PDA vorm te gaan geven.

De Raad van Commissarissen spreekt nadrukkelijk haar dank uit naar Wim Das, die ruim een jaar als interim-CEO de snelle groei van PDA, met alle daaraan gerelateerde uitdagingen, in banen heeft geleid. Hij heeft het team en de serviceorganisatie verder opgebouwd en heeft de groeistrategie voor de komende jaren nader vormgegeven in nauwe samenspraak met Max, de andere directieleden en de Raad van Commissarissen.  Wim draagt de komende tijd zijn werkzaamheden als CEO aan Max over, maar met zijn ervaring en achtergrond zal hij in de nabije toekomst als Directeur Strategie aan PDA verbonden blijven.

We maken graag kennis

Nieuwsgierig?

Samen werken aan jouw carrière? Dan leren we je graag beter kennen. Laat hieronder je gegevens achter en je hoort spoedig van ons.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.