Medische adviesraad

Prime Dental Alliance is een alliantie van tandartspraktijken. Deze praktijken bieden een totaalaanbod van dentale diensten aan onder één dak. Dit totaalaanbod en het up-to-date houden van de praktijken vergt investeringen. Zo ook investeringen in uitbreiding en het delen van kennis van en door professionals.

Bevordering van deskundigheid

De medische ontwikkelingen gaan snel in de tandheelkunde. In het kader van verdere deskundigheidsbevordering binnen Prime Dental Alliance is het van belang dat een Medische Adviesraad (MAR) ondersteunt. De MAR bestaat uit personen die in hun werkzaamheden direct of indirect bij samenwerkende tandartspraktijken zijn betrokken en hierbij binnen hun vakgebied een specifieke deskundigheid hebben opgebouwd. De MAR beslaat alle aspecten van een ‘Dentale Alliantie’.

Doel en taak van de medische adviesraad

  • Reflectie op de ontwikkelingen op het gebied van diagnose en behandeling die voor het beleid van onze aangesloten praktijken van belang zijn;
  • Het doen van aanbevelingen voor toekomstig beleid;
  • Aanreiken van ontwikkelingen en thema’s die voor onderzoek en/of publicatie in aanmelding komen
  • Klankbord voor vragen van Prime Dental Alliance en alle aangesloten praktijken

Medische adviesraad

Raad van commissarissen

Gert Kuijt

Meer weten?

Wil je een vraag of verzoek voorleggen aan onze Adviesraad? Onze CEO Gert staat je graag te woord.

Maak een afspraak